Ouderenpastoraat Protestantse Gemeente Middelburg

Kerkdiensten/bijeenkomsten

 
Willibrord
Kerkdienst
Zaterdag 1 juli: 17.00 uur, dhr. Joop Bimmel
Zaterdag 5 augustus: 17.00 uur, ds. Chris Bakker
 
Hof Mondriaan
Kerkdienst
Donderdag 29 juni,  14.30 uur, majoor Peter Schraa
Donderdag 13 juli:  14.30 uur ds. Paulien Couvée. Viering  Heilig Avondmaal
Dinsdag 8 augustus: 14.30 uur, zomerzangmiddag
Donderdag 31 augustus: 14.30  uur, ds. Chris Bakker
 
Kranesteijn
Kerkdienst
Dinsdag 15 augustus:  15.00 uur.  ds. Chris Bakker
 
Buitenrust
Kerkdienst
woensdag 12 juli:  14.30 uur ds. Paulien Couvée. Viering  Heilig Avondmaal
 
Het Toorenhuis
Kerkdienst
donderdag 20 juli:  14.30 uur, dhr. Joop Bimmel
donderdag 17 augustus: 14.30 uur, ds. Chris Bakker
 
Hof ’t Seijs
Kerkdienst
Vrijdag 30 juni, 15.00 uur, ds. Jan Nauta
Vrijdag 25 augustus: 15.00 uur, ds. Chris Bakker
 


"In een ander
komt U
soms even
voorbij.

In een vreemde ander
bent U
soms onverwacht
nabij."

(Marinus van den Berg)
 

Ontmoetingen met een ander, en daarin iets beleven van de ontmoeting met de Ander. Dat kan zomaar gebeuren in een gesprek, in een viering, in een woord of in een gebaar.

De pastorale zorg voor gemeenteleden / bewoners in de zorgcentra Hof Klarenbeek, Sint Willibrord, Hof 't Seijs. Kranesteijn en Rustenburg, en in het verpleeghuis Buitenrust wordt verzorgd door de wijkpredikanten.
In elk huis is een pastoraal team, bestaande uit ambtsdragers, vrijwilligers en een predikant. Alle bewoners die bij de PGM zijn ingeschreven worden bezocht door leden van het pastoraal team.

De pastorale teams en de wijkpredikanten verzorgen vieringen in de verschillende huizen.

Voor vragen over het bezoekwerk en het doorgeven van ziekte en ziekenhuisopname kunt u altijd terecht bij de leden van het pastoraal team of bij de predikanten.

Aanspreekpunt voor het ouderenpastoraat is ds. Chris Bakker.
Email: ouderenpastoraat AT pgmiddelburg DOT nl
Telefoon: 0118637731

Willibrordhuis
predikant: ds. G.J. Buunk , aanspreekpunt is Lia Picciuca (pastoraal ouderling),
email: g.picciuca@hetnet.nl
Oecumenische vieringen worden op de zaterdag om 17.00 uur gehouden. Deze diensten worden door de pastores van de Petrus en Paulus Parochie en op de eerste zaterdag van de maand door een predikant van de PGM gehouden.

Hof 't Seijs
predikant: ds. J. Nauta (telefoon: 0118625938)
Kerkdiensten worden op de laatste vrijdag van de maand gehouden om 15.00 uur.

Er is de mogelijkheid om de kerkdiensten in de Morgenster via een videoverbinding op de televisie te volgen.
Een gesprekskring wordt één keer per maand gehouden.
Twee keer per jaar wordt er in samenwerking met de geestelijk verzorgster van Zorgstroom een herdenkingsbijeenkomst gehouden.

Hof Klarenbeek
Gerbrandylaan
predikant: ds. J.Beijer (telefoon: 0118681634) en ds. J.C. Scholte de Jong (telefoon: 0651826469)
Op verzoek kan een huiskamerviering gehouden worden in één van de woningen van de bewoners.

Kranesteijn
Hof ter Vestelaan 1-7
Predikant: ds. C.Bakker (telefoon: 0118637731)
Op de tweede dinsdag van de maand wordt in één van de ontmoetingsruimten een viering gehouden.

Rustenburg
predikant: ds. C. Bakker(telefoon: 0118637731)
In aansluiting op de viering van het Heilig Avondmaal in de Hoeksteen wordt in die week een avondmaalsviering in het huis gehouden op donderdag om 14.30 uur
Huisvieringen worden door een werkgroep voorbereid. Deze vieringen vinden plaats op de laatste maandag van de maand om 14.30 uur
Er is de mogelijkheid om de kerkdiensten in de Hoeksteen via een videoverbinding op de televisie te volgen.
Twee keer per jaar wordt er in samenwerking met de geestelijk verzorgster van Zorgstroom een herdenkingsbijeenkomst gehouden.

Buitenrust
predikant: ds. C. Bakker(telefoon: 0118637731)
In aansluiting op de viering van het Heilig Avondmaal in de Hoeksteen wordt in die week een avondmaalsviering in het huis gehouden op woensdag om 14.30 uur. Korte vieringen worden door een werkgroep voorbereid.
Twee keer per jaar wordt in samenwerking met de geestelijk verzorgster van Zorgstroom een herdenkingsbijeenkomst gehouden.


Het ouderenpastoraat is per email bereikbaar op: ouderenpastoraat@pgmiddelburg.nl